პრეზენტაციის მომზადება გსურთ?

პრეზენტაციის მიზანია გარკვეული ინფორმაციის, იდეის ან სტრატეგიის წარდგენა მიზნობრივი აუდიტორიისთვის, მარტივი და ეფექტური ფორმით.

პრეზენტაციის დიზაინირა მიზნით ხდება პრეზენტაციის მომზადება?

  • პროდუქციის/სერვისის წარდგენა პოტენციური მომხმარებლისთვის
  • ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
  • ინვესტორისთვის გეგმის / შეთავაზების წარდგენა
  • სწავლება / ტრეინინგი
  • კონკრეტული საქმიანობის ანალიზი / რეპორტინგი

პრეზენტაციის დამზადება - ეტაპები:

პრეზენტაციის სტრუქტურა – პირველ ეტაპზე ხდება პრეზენტაციის სტრუქტურის მომზადება, რის საფუძველეც ხორციელდება პრეზენტაციის აწყობა.

პრეზენტაციის კონტენტის შექმნა – სტრუქტურის შესაბამისად იქმნება ტექსტური & ვიზუალური კონტენტი.

პრეზენტაციის დიზაინი – კონტენტის საფუძველზე იქმნება დიზაინი, წინასწარ განსაზღვრული ფერთა გამით და სტილით.

რა ღირს პრეზენტაციის შექმნა?

პრეზენტაციის მომზადების ღირებულება დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე:

1. სამუშაოს მოცულობა – პრეზენტაციის შექმნა უფრო იაფი ეღირება, თუ წინასწარ გაქვთ განსაზღვრული სტრუქტურა და მისი შესაბამისი კონტენტი.

2.კონტენტი – რა მოცულობის არის კონტენტი და საჭიროებს თუ არა დამუშავებას (ტექსტური ნაწილის ამოღებას, გასწორებას და ა.შ.)

3. გვერდების რაოდენობა – სტანდარტული პრეზენტაციის მოცულობა არის 8-12 გვერდი, თუმცა შესაძლოა თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე, უფრო ნაკლები ან მეტი გვერდის შექმნა იყოს საჭირო, ამ შემთხვევაში ფასიც შესაბამისად კორექტირდება.

4. დიზაინის სირთულე – რა სირთულისაა დიზაინი, საჭიროებს თუ არა ანიმაციური ელემენტების შექმნას და ა.შ.

თუ გსურთ მაქსიმალურად მცირე დანახარჯებით პრეზენტაციის გაკეთება, შეგიძლიათ შეიძინოთ უმაღლესი ხარისხის პრეზენტაციის ფორმა Mediashop-ზე.

გაქვთ შეკითხვა?