სეო ოპტიმიზაციასეო ოპტიმიზაცია

სეო ოპტიმიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და სწრაფად განვითარებადი სფეროა ციფრულ მარკეტინგში, იგი ფაქტობრივად ახალი სპეციალობაა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ არ არსებობდა.

რა არის SEO ოპტიმიზაცია?

ეს არის საიტის “დამეგობრება” საძიებო სისტემასთან, სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელებით.

შედეგად საიტი უფრო მაღალ შედეგებს ღებულობს მომხმარებლის მიერ საძიებო სისტემაში ძიებისას.

სეო ოპტიმიზაცია ორ კატეგორიად შეგვიძლია დავყოთ: საიტის შიდა და გარე ოპტიმიზაცია.

შიდა ოპტიმიზაცია

მოიცავს მხოლოდ საიტის შიდა კომპონენტების ოპტიმიზაციას, როგორიცაა ტექსტი, საიტის სიჩქარე, ტექნიკური ელემენტები, შიდა ლინკები და სხვა.

გარე ოპტიმიზაცია

საიტის გარეთ არსებული ელემენტების ოპტიმიზაცია – ბექლინკების გამოყენებით.

არაკეთილსინდისიერი გზები

სეო ოპტიმიზაციის განხორციელება შესაძლებელია, როგორც კეთილსინდისიერი გზებით, ისე ისეთი გზებით, რომლებიც არ შეესაბამება გუგლის და სხვა საძიებო სისტემების სტანდარტებს.

შესაძლოა არაკეთინსიდისერ გზებს ერთჯერადი ეფექტი ჰქონდეს, თუმცა როგორც წესი, შედეგად აუცილებლად დაზარალდება თქვენი საიტი და შესაძლოა გაქრეს საიძიებო სისტემებიდან.

ამიტომაც უმჯობესი იქნება კეთილსინდისიერი SEO სტრატეგიის განხორციელება, რომლის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შედეგის მისაღებად საჭიროა თანმიმდევრულობა, არაერთჯერადი ღონისძიებების განხორციელება და რაც მთავარია დრო.

როგორი მოთხოვნაა საქართველოში?

მოთხოვნა მზარდია, სულ უფრო მეტი ბიზნესი ინტერესებდა სეო ოპტიმიზაციის მომსახურებით, რომელიც გუგლში და ფეისბუქში რეკლამასთან ერთად საკმაოდ ეფექტურია საქართველოში.

გაქვთ შეკითხვა?