კომპანიის ლოგოს შექმნა – logos dizainis sheqmna

კომპანიის ლოგოს შექმნა  - რა გავითვალისწინოთ? კომპანიის ლოგოს შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესია ნებისმიერი ბრენდის შექმნის პროცესში. გთავაზობთ იმ ძირითად საკითხებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, ლოგოს შექმნის პროცესში:…

0 Comments

ბრენდბუქის დამზადება – ბრენდბუქის შექმნა – BrandBook

ბრენდბუქის დამზადება ბიზნესისთვის ძლიერი ბრენდის ჩამოყალიბება გსურთ? ბრენდბუქის დამზადება აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რომელსაც განვითარების ამბიცია გააჩნია. ბრენდბუქის მიზანია ბრენდის არსის ჩამოყალიბება, მათ შორის ბრენდის ვიზუალური ელემენტების განსაზღვრა. ბრენდბუქში განსაზღვრულია ისეთი…

0 Comments

ლოგოს დამზადება – ლოგოს შექმნა – ლოგოტიპი

ლოგოს დამზადება ლოგოს დამზადება კომპანიის ბრენდირების და ზოგადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. როგორი უნდა იყოს საუკეთესო ლოგო? ორიგინალური დიზაინის მქონე; კომპანიის ბრენდთან იდენტიფიცირებადი; მარტივად გამოყენებადი მარკეტინგისთვის. ეფექტურ ლოგოსთან ერთად თქვენი…

0 Comments

ბრენდირება და ბრენდბუქი ბიზნესისთვის

ბრენდირება და ბრენდბუქი ბრენდირება აუცილებელია ბიზნესისთვის, რადგან კარგად ბრენდირებული პროდუქტი უფრო მეტი მოგების მომტანია ნებისმიერი კომპანიისთვის, ვიდრე იმავე პროდუქტის არაბრენდირებული სახით გაყიდვა. ბრენდირების სახელმძღვანო პრინციპები განსაზღვრულია ბრენდბუქში. ეს არის ბრენდირების ელემენტებისგან…

0 Comments
Close Menu