საიტის მომსახურება & მართვა

საიტის მომსახურება ესაჭიროება ნებისმიერი ტიპის და ფორმატის ვებ-გვერდს, იმისათვის, რომ იმუშაოს შეუფერხებლად დღეს და თავიდან მოხდეს პრობლემების არიდება მომავალში.

რას გულისხმობს საიტების მომსახურება?

საიტის მართვა რამდენიმე კომპონენტისგან შესდგება:

-ტექნიკური უზრუნველყოფა – მიმდინარე ტექნიკური საკითხების მოგვარება, პრევენციური ზომების მიღება.

-სერვერის საკითხების მოგვარება – ჰოსტინგზე წარმოშობილი ხარვეზების გასწორება

-Backup-ის გაკეთება პერიოდულად – ეს არის ვებგვერდის ასლი, რომლის ქონაც საშუალებას იძლევა აღადგინოთ საიტი, ზედმეტი პრობლემების გარეშე.

– წარმოშობილი ხარვეზების გასწორება – უკვე წარმოშობილი პრობლემების მოგვარება, როგორიცაა ვირუსი, ფუნქციური შეფერხება და სხვა.

– საიტის აღდგენა – გათიშული & გაფუჭებული საიტების აღდგენა

-კონტენტის მენეჯმენტი

-ფუნქციური განვითარება – ახალი ფუნქციების დამატება, განვითარება

გაქვთ შეკითხვა?